Zrnitost 4 – 16mm

Tato frakce je vhodná do lehčených betonů.

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 150 Kg/m3
zrnitost 4-16 mm
součinitel tepelné vodivost 0,08 W/mk ± 20 %
odolnost proti drcení 0,4 N/mm2 ± 10 %
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 115 mm ± 20 %
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1

Ke stažení: Prohlášení o vlastnostech