Konstrukční detaily

Certifikovaná stavební společnost CONDA s. r. o. , realizuje základové desky na pěnovém skle REFAGLASS na území České a Slovenské republiky. Kontaktujte nás na cimburek@condasro.cz  a my Vám vypracujeme nabídku podle individuálních potřeb.

Základové desky - vybrané detaily

Základové desky - tepelné posouzení

Základové desky

Na požádání Vám zašleme tištěnou verzi tohoto katalogu
Katalog obsahuje kompletní tištěnou a PDF verzi zobrazených konstrukčních detailů včetně komentářů a výpočtových postupů.
Přílohou je enviromentální posouzení jednotlivých izolačních materiálů s porovnáním dopadu na životní prostředí v porovnání s pěnovým sklem.