POROVNÁNÍ MATERIÁLŮ

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁL PĚNOVÉ SKLO REFAGLASS KERAMICKÉ KAMENIVO LIAPOR EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
FRAKCE/TLOUŠŤKA frakce 0/63, vrstva 500 mm frakce 8/16, vrstva 500 mm 2× desky o tloušťce 120 mm
REAKCE NA OHEŇ A1 A1 E
CENA 750 Kč/m² 1270 Kč/m² 2320 Kč/m²
ODOLNOST PROTI DRCENÍ /
PEVNOST V TLAKU
800 kPa 600 kPa 300 kPa
SOUČINITEL
TEPELNÉ VODIVOSTI
λ = 0,08 W/m.K. λ = 0,095 W/m.K. λ = 0,030–0,038 W/m.K.
SKLADBA
ZÁKLADOVÉ DESKY
– vyrovnávací vrstva štěrku do max
tl. 100 mm (pokud je zapotřebí)
– separační geotextílie 200 g/m²
– Refaglass tl. 500 mm
– separační geotextílie 500 g/m²
– PVC hydroizolace
– ŽB základová deska
– nášlapná vrstva
– vyrovnávací a drenážní vrstva
štěrku tl. 150 mm
– geotextílie z kontinuálního vlákna
– Liapor tl. 500 mm
– geotextílie z kontinuálního vlákna
– ŽB základová deska
– hydroizolace
– betonová mazanina
– nášlapná vrstva
drenážní a vyrovnávací vrstva
štěrku tl. 150 mm postupně
se zmenšující (32/63–8/16)
– štěrk nebo písek
fr. do 8 mm tl. 30 mm
– tepelná izolace v podlaze
tl. 2× 120 mm extrudovaný
nebo podlahový polystyren
na lepidlo přes spáry
– separační fólii tl. 0,2 mm
– hydroizolace
– ochranná betonová mazanina
– ŽB základová deska
– nášlapná vrstva
NEJMENŠÍ MOŽNÁ DOBA
REALIZACE SPODNÍ STAVBY
6 dní 6 dní 30 dní
NEVÝHODY Cena
Časem se rozpadá
Nasákavý materiál
Namrzavý
Vyšší hmotnost
Cena
Složitost založení
Nasákavý materiál
Časem ztrácí své hydroizolační
vlastnosti
Není odolný vůči organickým
chemikáliím
Hořlavý
Neekologický materiál