Technologický postup zakládání

1. PŘÍPRAVA POVRCHU

Proveďte sejmutí ornice na staveništi a výkop stavební jámy jednoduchého tvaru. Počítejte s tím, že výkop by měl přesáhnout hranu základové desky min. o 50 cm, ale lépe o celý 1 m. Dno výkopu zhutněte, uložte drenáž, které se nejčastěji ukládají po obvodu vykopané jámy, a pokud je potřeba, vyrovnejte podloží štěrkem.

2. POLOŽENÍ GEOTEXTILIE

Položte geotextilii o gramáži od 200 g/m2 na dno výkopu a nechte přesahovat geotextílii přes kraj výkopu alespoň 50 cm.

3. ZASYPÁNÍ ŠTĚRKEM Z PĚNOVÉHO SKLA REFAGLASS

Pěnové sklo vyložte přímo z nákladního vozu nebo za použití bagru. Díky nízké objemové hmotnosti je možné pěnové sklo REFAGLASS ve stavebním prostoru rozmístit strojně, nebo ručně hráběmi (v případě malých ploch).

4. ZHUTNĚNÍ ŠTĚRKU Z PĚNOVÉHO SKLA REFAGLASS

Volně sypaný štěrk je pod nosné konstrukce potřeba zhutnit. Obvyklý poměr stlačení při hutnění je 1:1,3. 

Toho se docílí hutněním vibrační deskou nebo válcem. Pokládka vrstvy musí být do maximální tl. 250 mm již zhutněného valu, což znamená, že nasypaná vrstva by neměla přesahovat tl. 325 mm. Tento val je zapotřebí zhutnit maximálně dvěma pojezdy křížem. (Jeden pojezd se rozumí trasa tam a zpět.)

Pokud je v projektové dokumentaci vyšší tloušťka valu z pěnového skla, postup opakujeme po každých 250 mm.

5. POLOŽENÍ DĚLÍCÍ VRSTVY

Geotextilii, která přesahuje přes kraj výkopu, přeložte přes hotový násyp pěnového skla. Povrch násypu zakryjte vrstvou geotextilie o gramáži 500 g/m2, která zabrání prostupování cementového mléka z betonu do tepelné izolace, a tím zabrání jeho znehodnocení, nebo folie z fólie PE (0,2mm).

6. STAVBA BEDNĚNÍ

Na zhutněnou a překrytou vrstvu pěnového skla REFAGLASS můžete stavět jednoduché bednění základové desky, vyvázat výztuž a provést betonáž základové desky.