Jak na rekonstrukci staré podlahy

V poslední době dostáváme spoustu dotazů ohledně rekonstrukce starých podlah svépomocí. Zateplení domu nebylo v minulosti vždy samozřejmou součástí projektů, a tudíž se do izolace domu v dnešní době pouští čím dál více majitelů objektů. Proč je zateplení podlah tak důležité a jakých chyb se často soukromníci dopouštějí, na to jsme se ptali odborníka Jana Cimburka ze společnosti REFAGLASS.

Proč by majitelé starých objektů měli nyní zpozornět a proč je izolace podlah tak důležitá?

Odpověď je jednoduchá. Pokud nechtějí vyhazovat peníze do vzduchu. V minulých letech byla návratnost investice na zateplení podlahy přibližně 10 let, což pokud vezmeme v úvahu dobu bydlení, není dlouhá doba. Nicméně v souvislosti se současným extrémním nárůstem cen za energie se doba návratnosti bude snižovat. Vždyť správně odizolovaná podlaha zabraňuje značným ztrátám tepla, které mohou tvořit až 25 % z celkového objemu ztrát.

Nicméně rekonstrukce podlahy má svá specifika. Jak tedy postupovat?

Tak samozřejmě záleží na tom, zda jde o podlahu betonovou, nebo dřevěnou. V případě betonu jde o tzv. mokrou skladbu, v případě dřevěné podlahy hovoříme o skladbě suché. Za druhé by měli zákazníci zvážit, jakým materiálem izolovat a v neposlední řadě záleží také na tom, co se nachází pod podlahou, kterou chceme izolovat. Zda jde např. o podlahu nad sklepem, nebo nevytápěným přízemím, nebo naopak jde o podlahu, která se nachází na stropě s malou únosností. Od toho vše se odvíjí zvolený materiál i postup.

Refaglass - rekonstrukce podlahy

Na trhu je tolik izolačních materiálů, že je velmi složité se v tom množství vyznat.

Máte pravdu. Nicméně kdo někdy rozebral podlahu zateplenou polystyrenem, jistě mi dá za pravdu, že je lepší poohlédnout se po nových trendech. Rozežraná izolace a myší hnízda nejsou u izolace polystyrenem právě výjimkou. Nemluvě o tom, že polystyren je vysoce hořlavý a neekologický.

Jaký materiál byste tedy doporučil?

V poslední době se začíná na trhu izolačních materiálů etablovat pěnové sklo. Jde o materiál, který je vyroben ze 100 % recyklovaného skla. Je tedy ekologické a zdravotně nezávadné. Jeho nespornou výhodou je nehořlavost, nenasákavost vodou a velmi nízká hmotnost. Navíc skladba pomocí pěnového skla nepotřebuje již žádnou hydroizolaci, neboť voda po pěnovém skle nevzlíná. Díky tomu také nedochází k tolik častému jevu jako je opadávání omítky z důvodu vlhkosti ve stěnách.

Refaglass - rekonstrukce podlahy

Vyřeší nám tedy problém s nízkou únosností stropu?

Přesně tak. To je právě ten případ, kdy investor potřebuje zateplit podlahu v 1. podlaží, ale má problém se stropem s nízkou únosností. Jeden kubík pěnového skla váží jen 150 Kg, takže jde o velmi vhodný materiál právě pro tyto případy.

V úvodu jste mluvil o mokré a suché skladbě. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Největší předností suchých dřevěných podlah s výplní pěnového skla je jejich jednoduchá a rychlá montáž. Pěnové sklo tu nehraje roli jen tepelně-izolační, ale díky němu můžeme vyplnit i potřebný prostor. Nezatěžuje nosné konstrukce stavby a je výhodné například při řešení podlah střešních nástaveb.

Co byste shrnul závěrem?

Budoucí investor by si měl zhodnotit tato specifika:
- návratnost investice
- zohlednění charakteru původní konstrukce
- mokrá, nebo suchá skladba
- vhodný materiál

Refaglass - rekonstrukce podlahy
Obrázek - mokrá skladba

Rekonstrukce podlahy – mokrá skladba
Postup rekonstrukce podlah s použitím pěnového skla REFAGLASS je velice snadný. Aby bylo využito tepelně izolačních vlastností pěnového skla, je zapotřebí použít 300-500 mm zhutněné vrstvy. Nejprve si tedy připravíme rostlý terén, kdy vykopeme jámu (minimálně 300 mm). Finální dno jámy zhutníme 50 kg vibrační deskou, s níž provedeme zhutnění terénu 12krát. Po zhutnění rostlého terénu přichází na řadu položení geotextílie 200g/m2 jako separační vrstvy mezi rostlým terénem a pěnovým sklem. Geotextílii umístíme na dno a vytáhneme ji po délce obvodové zdi až do výšky min. 30 cm a začneme ukládat pěnové sklo. Maximální vrstva pěnového skla, která se nechá zhutnit je 300 mm, zhutníme stejným způsobem jako rostlý terén. Pro rekonstrukce podlah se používá frakce 0-63 mm, tato frakce se používá, protože je zhutnitelná a samonosná. Jakmile máme zhutněno, pokládáme další vrstvu geotextílie, a to z důvodu, aby nedocházelo k protečení cementového mléka z betonové mazaniny do pěnového skla a nedošlo tak k jeho znehodnocení. Po uložení geotextílie, natáhneme mirelonový distanční pásek (10 x 100 mm), který natáhneme okolo obvodového či příčkového zdiva a budoucí betonové mazaniny. Vyhotovíme si betonovou mazaninu v průměru 80-100 mm, kterou zarmujeme. Po vytvrzení betonu, odstraníme mirelonovou pásku a v případě, že budeme zhotovovat omítky až po rekonstrukci podlah, tak do spodní části obvodové zdi umístíme difuzní lištu, která zajistí průchodnost vlhkosti.

Refaglass - rekonstrukce podlahy
Obrázek - suchá skladba

Rekonstrukce podlahy – suchá skladba
Rekonstrukce podlahy suchou skladbou je prováděna stejným způsobem. Pokládání druhé separační vrstvy geotextílie, je u této skladby použito z důvodu, aby budoucí nosné trámce neskřípaly o pěnové sklo. Položíme si nosný rastr, který podložíme klínky a zafixujeme proti pohybu. Prostor mezi rastrem vysypeme pěnovým sklem, a to pouze z toho důvodu, aby se nám v rastru nedrželi škůdci. Doporučujeme položit ještě třetí vrstvu geotextílie, která nám zabrání skřípání dřevěných desek o pěnové sklo. Následně položíme konečnou podlahu. 


Kolik bude pro rekonstrukci zapotřebí pěnového skla?

Množství potřebného materiálu zjistíme vynásobením objemu výkopu a koeficientu zhutnění, který je orientačně 1,2.
Délka výkopu (v metrech) x šířka výkopu (v metrech) x hloubka výkopu (v metrech) = objem výkopu (v metrech krychlových)
Objem výkopu (v metrech krychlových) x koeficient pro hutněný materiál = množství materiálu
Pokud máme místnost o rozměrech 5 x 3 x 0,2 = 3 m3, 3 m3 x 1,2 = 3,6 m3.
Budeme tedy potřebovat 4 m3 pěnového skla.
Pro rekonstrukci podlah pěnovým sklem Refaglass se používá frakce 0-63 mm. Pěnové sklo je dodáváno v m3/150 kg Big Bag obalech nebo volně ložené. 


S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na výrobce pěnového skla Refaglass.

Pěnové sklo Refaglass zakoupíte v nejbližších stavebninách.

Pokud by investor potřeboval detailní návod, jak zrekonstruovat podlahu mokrou, nebo suchou skladbou, doporučuji mu zhlédnout video návody na www.refaglass.cz/rady-a-tipy.