Zakládání na betonových pásech

Jedná se o zastaralou metodu, která se přestává používat. Důvodem je finanční náročnost.

Základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na zdivo z pálených cihel DWG PDF

Základová deska s podlahovým vytápěním - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na zdivo z pálených cihel DWG PDF

Základová deska tl. 250 mm - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na pórobetonové tvárnice DWG PDF