Plovoucí základové desky

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na masivní dřevěnou stěnu s izolací v roštu DWG PDF

Plovoucí základová deska s podlahovým vytápěním - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na masivní provětrávanou stěnu s izolací v roštu DWG PDF

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na terasové dveře a terasu DWG PDF

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na zdivo z pórobetonových tvárnic s obvodovým zateplením DWG PDF

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojení vytápěného a nevytápěného prostoru (bez obsypu) DWG PDF

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojení vytápěného a nevytápěného prostoru DWG PDF

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na masivní stěnu z betonových prefabrikátů s obvodovým zateplením DWG PDF

Plovoucí základová deska s podlahovým vytápěním - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na zdivo z pálených cihel DWG PDF

Plovoucí základová deska - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na zdivo z pórobetonových tvárnic s obvodovým zateplením DWG PDF

Plovoucí základová deska s podlahovým vytápěním - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS - napojená na zdivo z vápenocementové cihly s obvodovým zateplením DWG PDF

Prostup inženýrských sítí základovou deskou - tepelná izolace pěnové sklo REFAGLASS DWG PDF