Skelná moučka

  • Skelná moučka je základem pro výrobu pěnového skla REFAGLASS.
  • Skelná moučka je vyráběna z recyklovatelných skleněných střepů, které neodpovídají požadavkům skláren a skončily by na skládce.
  • Skelná moučka je vyráběna ze směsi různě barevných střepů (bílé, zelené a hnědé). Obsah dalších chemických prvků, jako například Fe, Cr atd. se nepatrně liší, záleží na poměru barevnosti.
  • Samotná technologie mletí skla je speciální proces, který se provádí na kulovém mlýnu. Surovina je rozdrcena na moučku s velikostí zrna pod 90 micrometrů. Skelná moučka následně prochází rotačním sítem, kde jsou odstraněny nečistoty, snižující kvalitu. Sklo je poté skladováno v silech. Technologie mletí skla podléhá odbornému dohledu našich profesionálů.
  • SKELNÁ MOUČKA NEOBSAHUJE OLOVNATÉ ANI BOROSILIKÁTOVÉ SKLO A TĚŽKÉ KOVY!
  • „Jsme jediní, kdo má certifikaci na skelnou moučku“

Skelnou moučku lze využít v různých průmyslových odvětvích, např.: výroba skelné vaty, pojivo pro pryskyřice, přísada do barev a lepidel, přísada pro výrobu cihel a tašek, pyrotechnický průmysl, kosmetický průmysl.