Porovnání s ostatními materiály

Obecné vlastnosti Pěnové sklo - drť Extrudovaný polystyren Skelné
a minerální vaty
Materiál na bázi expandovaného jílu
Nenasákavý + - - -
Pevnost v tlaku (únosnost) + - - -
Objemová hmotnost + + + -
Třída hořlavosti A1 C1 A1 A1
Zdravotní nezávadnost + - - +
Odolnost vůči vnějším vlivům + - - -
Recyklovatelnost + - - -
Emise kgCO2eq/kg 0,348/0,00133 3,350/0,02160 2,260/0,16 nezměřeno