Zrnitost 16 – 32mm

  • Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Má výborné vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Pěnové sklo REFAGLASS splňuje požadavky normy ČSN EN 13055:2 a ČSN EN 13055-1. Pravidelně se kontroluje správný postup výroby se zajištěním požadované kvality materiálu.
  • Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla, mezistupněm výroby je skleněná moučka a konečným výrobkem právě pěnové sklo. Při výrobě pěnového skla se používají taková chemická činidla, která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí a tudíž je výroba jako celek prokazatelně považována za ekologickou.
  • Výrobou pěnového skla REFAGLASS se zabývá společnost REFAGLASS s.r.o.. Jako jedna z mála v Evropě se řadí mezi výrobce, kteří maximálně využívají potenciál odpadového skleněného střepu jako výrobní suroviny. V České republice je společnost REFAGLASS s.r.o. jediným českým výrobcem tohoto materiálu.
  • Pěnové sklo REFAGLASS získalo řadu ocenění za své vynikající ekologické, ekonomické a technické vlastnosti.

Technické údaje

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 150-170 Kg/m3
zrnitost 16-32 mm
součinitel tepelné vodivosti 0,085 W/mk
odolnost proti drcení 1,24 N/mm2
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 50 mm
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
celková smáčitelnost zrn 2-5%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1