Zrnitost 16 – 32mm

Tato frakce je ideální pomocník při omezeném prostoru. Pokud potřebujete zaizolovat strop, který už ale nelze navýšit, a musíte se s tepelnou izolací vejít do 10 cm, toto bude Vaše správná volba.

Vlastnosti jsou velice podobné až na některé nepatrné odchylky:

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 150 Kg/m3 ± 15 %
zrnitost 16-32 mm
součinitel tepelné vodivosti 0,085 W/mk ± 20 %
odolnost proti drcení 0,7 N/mm2 ± 10 %
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 50 mm
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1

 

Ke stažení: Prohlášení o vlastnostech