Zrnitost 0 – 63mm

  • Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Má výborné vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Pěnové sklo REFAGLASS splňuje požadavky normy ČSN EN 13055:2 a ČSN EN 13055-1. Pravidelně se kontroluje správný postup výroby se zajištěním požadované kvality materiálu.
  • Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla, mezistupněm výroby je skleněná moučka a konečným výrobkem právě pěnové sklo. Při výrobě pěnového skla se používají taková chemická činidla, která nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí a tudíž je výroba jako celek prokazatelně považována za ekologickou.
  • Výrobou pěnového skla REFAGLASS se zabývá společnost REFAGLASS s.r.o.. Jako jedna z mála v Evropě se řadí mezi výrobce, kteří maximálně využívají potenciál odpadového skleněného střepu jako výrobní suroviny. V České republice je společnost REFAGLASS s.r.o. jediným českým výrobcem tohoto materiálu.
  • Pěnové sklo REFAGLASS získalo řadu ocenění za své vynikající ekologické, ekonomické a technické vlastnosti.

Technické údaje

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 150-170 Kg/m3
zrnitost 0-63 mm
součinitel tepelné vodivosti (volně sypané) 0,077 W/mk
součinitel tepelné vodivosti (1:1,3) 0,08 W/mk
napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,3 od 440 kPa
napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,5 od 600 kPa
odolnost proti drcení 0,73 N/mm2
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 32,5 mm
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
celková smáčitelnost zrn 2-5%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1
bod tavení 700°C
zvuková pohltivost clony 0,65 MH
zvuková pohltivost (pro gabiony) 7 dB
součinitel prostupu tepla U při 20cm zhutněné vrstvě 0,4 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 25cm zhutněné vrstvě 0,32 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 30cm zhutněné vrstvě 0,26 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 35 cm zhutněné vrstvě 0,23 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 40cm zhutněné vrstvě 0,2 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 45cm zhutněné vrstvě 0,17 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 50cm zhutněné vrstvě 0,16 W/m2K