Zrnitost 0 – 63mm

Tato frakce je nejpoužívanější ze všech nabízených frakcí. Právě ona má nejlepší tepelně izolační vlastnosti, nejnižší povrchovou nasákavost a je nejlevnější. Může za to právě ten fakt, že ji můžete uložit takřka kamkoliv. Zakládání staveb, lehčené zásypy, modelování terénu, tepelně-izolační zásyp potrubí, tepelně-izolační obsypy při rekonstrukcích, rekonstrukce podlah jak na terénu, tak ve stropních konstrukcí, zakládání bazénu, tepelně-izolační obsyp bazénů, a jiné.

Jediná její podmínka je ta, že na její uložení musíte mít alespoň 15-ti cm tlustou vrstvu, což není vždy možné. Proto vyrábíme i frakci 16-32.

Využití má opravdu bohaté, a to díky svým vlastnostem:

Vlastnosti Specifikace
barva šedá
hmotnost volně sypaného kameniva 150-170 Kg/m3
zrnitost 0-63 mm
součinitel tepelné vodivosti (volně sypané) 0,077 W/mk
součinitel tepelné vodivosti (1:1,3) 0,08 W/mk
napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,3 od 440 kPa
napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,5 od 600 kPa
odolnost proti drcení 0,73 N/mm2
odolnost proti zmrazování a rozmrazování ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm 32,5 mm
interní konstrukční materiál ano
vnitřní nasákavost zrn 0%
celková smáčitelnost zrn 2-5%
recyklovatelnost 100%
požární odolnost A1
bod tavení 700°C
zvuková pohltivost clony 0,65 MH
zvuková pohltivost (pro gabiony) 7 dB
součinitel prostupu tepla U při 20cm zhutněné vrstvě 0,4 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 25cm zhutněné vrstvě 0,32 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 30cm zhutněné vrstvě 0,26 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 35 cm zhutněné vrstvě 0,23 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 40cm zhutněné vrstvě 0,2 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 45cm zhutněné vrstvě 0,17 W/m2K
součinitel prostupu tepla U při 50cm zhutněné vrstvě 0,16 W/m2K

 

Ke stažení: Prohlášení o vlastnostech