Stropy, klenby, zelené střechy

Klenbové stropy

Násypem štěrku REFAGLASS je možné jednoduše řešit izolační zásypy na klenutých stropech. Proč použít násyp z pěnového skla? Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami.

Mezi naše přední realizace historických staveb patří Rekonstrukce kleneb objektu Kostnice v Kutné Hoře.

 

VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelně izolační materiál
 • Nehořlavý materiál, vhodný i do prostor se zvýšeným rizikem požáru
 • Nízká objemová hmotnost
 • Násyp nenapadá hmyz ani hlodavci
 • Násyp je zdravotně nezávadný
 • Násyp je nenasákavý a mrazuvzdorný
 • Násyp je ekologický, je vyrobený recyklací skleněných střepů
VÝHODY:

Násyp stabilizuje nadložní vrstvu klenboví. Vrstva je odolná proti nasákavosti vodou, má nízkou hmotnost výrazně sníží rizika poruch kleneb. Po uložení je možné po vrstvě chodit i bez potřeby konstrukce podlahy - např. pro revize apod. Pěnové sklo REFAGLASS se výborně hodí jako výplň mezistropních prostor při rekonstrukcích historických budov, kde je obvykle používána škvárová výplň.

Ukázka realizace rekonstrukce stropů a kleneb

Hledáte detaily tohoto řešení? Vyžádejte si podrobnosti na info@refaglass.cz

 

Trámové stropy

Nasypáním štěrku REFAGLASS je také možné jednoduše nahradit staré nevhodné násypy (stavební suť, škvára, písek, hobliny, piliny). Jsou často těžké, hořlavé nasákavé apod. Řešení je snadné - nasypat izolační zásypy pěnového skla pod a mezi hranoly trámových stropů. Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami.

Hledáte detaily tohoto řešení? Vyžádejte si podrobnosti na info@refaglass.cz

Zelené střechy, terasy,

Násyp ze štěrku z pěnového skla se výborně hodí i na zateplení střech, včetně zelených střech. Ve skladbě zatravněných střech se obvykle využívá principu obrácených střech, kdy spádová a hydroizolační vrstva je pod násypem vrstvy štěrku z pěnového skla a z vrchní strany je na ochranné folii humusová vrstva se zelení.

IMG_5772

VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelně izolační materiál
 • Nehořlavý materiál, vhodný i do prostor se zvýšeným rizikem požáru
 • Nízká objemová hmotnost - vhodné i pro rekonstruované objekty
 • Násyp nenapadá hmyz ani hlodavci
 • Násyp je zdravotně nezávadný
 • Násyp je nenasákavý a mrazuvzdorný
 • Násyp je recyklovatelný