Stropy, klenby, zelené střechy

Klenbové stropy

Násypem štěrku REFAGLASS je možné jednoduše řešit izolační zásypy na klenutých stropech. Proč použít násyp z pěnového skla? Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami.

Mezi naše přední realizace historických staveb patří Rekonstrukce kleneb objektu Kostnice v Kutné Hoře.

 

VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelně izolační materiál
 • Nehořlavý materiál, vhodný i do prostor se zvýšeným rizikem požáru
 • Nízká objemová hmotnost
 • Násyp nenapadá hmyz ani hlodavci
 • Násyp je zdravotně nezávadný
 • Násyp je nenasákavý a mrazuvzdorný
 • Násyp je ekologický, je vyrobený recyklací skleněných střepů
VÝHODY:

Násyp stabilizuje nadložní vrstvu klenboví. Vrstva je odolná proti nasákavosti vodou, má nízkou hmotnost výrazně sníží rizika poruch kleneb. Po uložení je možné po vrstvě chodit i bez potřeby konstrukce podlahy - např. pro revize apod. Pěnové sklo REFAGLASS se výborně hodí jako výplň mezistropních prostor při rekonstrukcích historických budov, kde je obvykle používána škvárová výplň.

Trámové stropy

Nasypáním štěrku REFAGLASS je také možné jednoduše nahradit staré nevhodné násypy (stavební suť, škvára, písek, hobliny, piliny). Jsou často těžké, hořlavé nasákavé apod. Řešení je snadné - nasypat izolační zásypy pěnového skla pod a mezi hranoly trámových stropů. Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami.

Zelené střechy, terasy,

Násyp ze štěrku z pěnového skla se výborně hodí i na zateplení střech, včetně zelených střech. Ve skladbě zatravněných střech se obvykle využívá principu obrácených střech, kdy spádová a hydroizolační vrstva je pod násypem vrstvy štěrku z pěnového skla a z vrchní strany je na ochranné folii humusová vrstva se zelení.

VYUŽITELNÉ VLASTNOSTI:
 • Tepelně izolační materiál
 • Nehořlavý materiál, vhodný i do prostor se zvýšeným rizikem požáru
 • Nízká objemová hmotnost - vhodné i pro rekonstruované objekty
 • Násyp nenapadá hmyz ani hlodavci
 • Násyp je zdravotně nezávadný
 • Násyp je nenasákavý a mrazuvzdorný
 • Násyp je recyklovatelný