Pozemní stavby – domy

Tepelná izolace základových desek

Násyp z pěnového skla REFAGLASS se používá jako tepelně izolační a drenážní podsyp pod základové desky z mnoha důvodů. Nejdůležitější důvody jsou jednoduchost a funkčnost celého principu založení na pěnovém sklu s řadou výhod:

  • Rychlá a snadná instalace
  • Při použití štěrku z pěnového skla REFAGLASS není potřeba budovat tak hluboký základ, jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku
  • Štěrk z pěnového skla REFAGLASS je možné použít jako náhradu extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku v konstrukcích podlahových desek.
  • Pěnové sklo REFAGLASS umožňuje použití jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem, následně funguje jako tepelná izolace a drenážní těleso zároveň.
  • Použitím kombinace štěrku a desek z pěnového skla získáváte jedinečné řešení tepelné izolace stavby od základů až po střechu
Ukázka realizace:

Tepelná izolace zdiva a základových desek

Základová deska LIKOS

Násyp REFAGLASS - alternativní domy