Pozemní stavby – haly

Tepelná izolace základových desek

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační podsypový materiál, který nahrazuje nejen obvyklé podsypy z kamenného štěrku, ale i klasickou tepelnou izolaci, která se obvykle vkládá do skladeb podlah. Rychlá a snadná instalace ušetří náklady pro stavebníky i stavební firmy. Při použití štěrku z pěnového skla REFAGLASS není potřeba budovat tak hluboký základ, jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku. Štěrk z pěnového skla REFAGLASS je možné použít jako náhradu extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku v konstrukcích základových desek. Použitím kombinace štěrku a desek z pěnového skla získáváte jedinečné řešení tepelné izolace stavby od základů až po střechu

Využitelné vlastnosti:
 • Výborný tepelně izolační materiál
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Minimálně nasákavý podsyp
 • Minimální vzlínavost v násypu
 • Funguje i jako drenážní vrstva, která odvádí vodu pod domem
 • Nízká hmotnost materiálu umožňuje snadnou manipulaci
 • Ekologicky šetrný produkt
 • Rychlejší stavba než u klasických postupů ušetří náklady

Výhody:
 • Kompletní řešení tepelné izolace spodní stavby tepelně izolačním štěrkem
 • Řešení přerušení tepelných mostů vlivem základových pasů
 • Zkrácení doby stavby – nižší pracnost
 • Založení na stejnorodém podloží – celoplošné hutnění zajistí sourodé podkladní vrstvy pod celou stavbou
 • Základová deska optimálně roznáší zatížení stavby
 • Nahrazením polystyrenu v podlaze (při pasivním standardu tl. 250 mm) podsypem REFAGLASS, můžeme snížit výšku zdiva až o jednu vrstvu tvárnic
 • Pěnové sklo REFAGLASS je současně drenážní vrstva
 • Částečné odvětrání radonu z podloží – štěrk REFAGLASS je prodyšný
 • Finančně výhodné řešení v rámci celku stavby – porovnávat vždy celé skladby, včetně konstrukcí podlah
 • Lehký násyp REFAGLASS (až 20x lehčí než kamenný štěrk)
 • Používáme ekologický recyklát, který je znovu recyklovatelný
Ukázka realizace:

Tepelná izolace zdiva a základových desek

Hala Brno

Hala CEZ

Hala Praha

Hala České Budějovice - tělocvična