Historické stavby

Na historických stavbách se dá využít štěrk REFAGLASS v mnoha částech staveb. Nejčastěji jde o:

  • Sanace vlhkých zdí
  • Rekonstrukce klenbových stropů
  • Rekonstrukce trámových stropů
  • Izolační zásypy na půdách objektů
  • Využití lehčených a mezerovitých betonů

Sanace vlhkých zdí

Vlhne Vám zdivo stavby vlivem zemní vlhkosti? Máme pro Vás efektivní a jednoduché řešení v podobě tepelně izolačních a drenážních obsypů ze štěrku REFAGLASS. Nahradí i často používané nopové folie.

Princip spočívá v tom, že doporučujeme provést obkopání stávajících zdí z venkovní strany a rýhy zasypat nenasákavým štěrkem z pěnového skla. Vlhkost z podloží, která postupuje zdí směrem nahoru se bude tlačit jednodušší cestou do pěnového skla. Pěnové sklo bude tedy fungovat jako drenážní vrstva s vysokou prodyšností a současně bude tato vrstva tvořit tepelnou izolaci spodní stavby.

Využívá se zde hlavních vlastností pěnového skla: Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý, minimálně nasákavý, mrazuvrdorný. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností.

Hledáte detaily tohoto řešení? Vyžádejte si podrobnosti na info@refaglass.cz

Klenbové stropy

Násypem štěrku REFAGLASS je možné jednoduše řešit izolační zásypy na klenutých stropech. Proč použít násyp z pěnového skla? Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami.

Mezi naše přední realizace historických staveb patří Rekonstrukce kleneb objektu Kostnice v Kutné Hoře.

Hledáte detaily tohoto řešení? Vyžádejte si podrobnosti na info@refaglass.cz

Trámové stropy

Nasypáním štěrku REFAGLASS je také možné jednoduše nahradit staré nevhodné násypy (stavební suť, škvára, písek, hobliny, piliny). Jsou často těžké, hořlavé nasákavé apod. Řešení je snadné - nasypat izolační zásypy pěnového skla pod a mezi hranoly trámových stropů. Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý. Současně je tepelně i zvukově izolační s vysokou difuzní propustností. Jde tedy o efektivní řešení s mnoha výhodami.

Hledáte detaily tohoto řešení? Vyžádejte si podrobnosti na info@refaglass.cz