Kariéra

Pracovní pozice:

Obchodní zástupce pro pěnové sklo REFAGLASS

 

Účel pracovní pozice:

Prodej pěnového skla, péče o zákazníky, spolupráce v oblasti marketingu.

 

Popis klíčových činností a zodpovědností:

 • oslovování stávajících a potenciálních zákazníků se znalostí jejich potřeb;
 • příprava a realizace efektivních a úspěšných obchodních schůzek;
 • získávání všech relevantních informací o zákaznících, jejich potřebách a zabezpečení společnosti proti všem rizikům vyplývajícím z uzavření smlouvy;
 • specifikace požadavků svěřených zákazníků;
 • úprava firemních prezentací a dalších prodejních nástrojů pro svěřený okruh zákazníků;

 

 • aktivní spolupráce s dalšími úseky a odděleními za účelem přípravy konkurenceschopné nabídky a její realizace;
 • příprava podkladů pro uzavření smluvního vztahu;

 

 • analýza stavu a příprava zpráv o situaci v rámci svěřeného okruhu zákazníků;
 • příprava pravidelných zpráv pro přímého nadřízeného o pracovních výkonech, produktivitě a příprava prodejních zpráv;
 • zodpovědnost za správu prodejní dokumentace, vedení své osobní evidence obchodních případů podle stupně jejich rozpracovanosti, zodpovědnost za poskytování dokumentace nadřízenému a za aktualizaci databází v souladu s prodejními aktivitami v rámci svěřeného okruhu zákazníků.
 • vyhledávání a poskytování informací a doporučení vedoucímu k dosažení cílů společnosti;
 • vyhledávání a sdílení informací uvnitř úseku i v rámci celé společnosti;
 • poskytování veškerých relevantních informací a hlášení nadřízenému;
 • výměna a sdílení informací uvnitř společnosti a řešení problémů přesahující rámec jednoho úseku;
 • přispívání k vytváření a udržování efektivních pracovních vztahů;

 

 • zajišťování plnění prodejních cílů společnosti;
 • podpora nadřízenému při přípravě rozpočtu a při kontrole nákladů;
 • optimalizace činností a nákladů dle stanoveného rozpočtu;
 • orientace ve finančních tocích společnosti;

 

 • účast na zvláštních projektech a práce v týmech dle potřeb společnosti.

Popis klíčových pravomocí:

 • realizace prodeje pěnového skla REFAGLASS;
 • komunikace s obchodními partnery skupiny RECIFA.

Požadavky na kvalifikaci:

Požadované vzdělání:
Požadovaná zkušenost

(počet let):

Doložené prodejní úspěchy, prodejní zkušenosti s významnými zákazníky, zkušenosti v oboru výhodou

Ostatní požadavky:

Řidičské oprávnění skupiny B

 

Požadavky na odborné/technické znalosti a dovednosti:

(požadovaná úroveň znalosti/dovednosti1)

IT ÚROVEŇ: (0, 1, 2, 3)

JAZYKY ÚROVEŇ: (0, 1, 2, 3)

MS OFFICE: Výhodou
MS Word

3

Anglický jazyk

2

MS Excel

2

Německý jazyk

2

MS PowerPoint

2

Francouzský jazyk

MS Outlook

2

Ruský jazyk
Ostatní: SW a aplikace pro podporu obchodního oddělení

2

Ostatní: ………………

Nabízíme:

Základní platové ohodnocení 20.000,-Kč + měsíční prémie

Služební automobil

Mobilní telefon

PC

 

Pokud vás pracovní pozice oslovila neváhejte nás kontaktovat:

Zdeňka Vonášková tel:, +420 318 47 47 78, mobil: +420 777 57 62 78,

e-mail: vonaskova@recifa.cz