ZJEDNODUŠENÝ SROVNÁVACÍ ROZPOČET

PASIVNÍ RD, ZÁKLADOVÁ DESKA U-HODNOTA 0,16 W/M²K

Plocha domu 100 m² 100 m²
Plocha výkopu a pěnového skla (ošetření boč. per. 800 mm) 134,56 m² 110 m²
Mocnost zhutněného valu pěnového skla 0,5 m
Mocnost základové desky 0,25 m 0,15 m
Obvod základové desky 40 bm 40 bm
Obvod výkopu 46,912 bm 42 bm³

VHS + PSV PRO 100 M3
RD
PLOVOUCÍ ZÁKLADOVÁ DESKA
NA PĚNOVÉM SKLE
ZÁKLADOVÉ
PASY
Zemní práce se zaměřením a zhutněním 34695,26 Kč 22522,80 Kč
Zemnění, drenáž, inž. sítě, podkladní štěrk 48101,73 Kč 47265,00 Kč
Geotextílie 7737,97 Kč
Pěnové sklo se zhutněním 181615,63 Kč
Geotextílie 5598,84 Kč 5598,84 Kč
Základové pasy z betonu a ztraceného bednění, včetně betonářské ocele 117660,25 Kč
Bednění – šalování základové desky 20966,00 Kč 16008,00 Kč
Betonářská ocel – výztuž základové desky 52310,32 Kč 22831,76 Kč
Základová desky beton 101580,00 Kč 60948,00 Kč
Tep. izolace – podlahový polystyren s krycí armovanou betonovou mazaninou
CELKEM 452605,75 KČ 725992,41 KČ