Stavba referenčního domu za použití tepelné izolace pěnového skla REFAGLASS byla zahájena…

Stavba referenčního domu společnosti RECIFA,a.s. byla zahájena
Příbram, dne 12. května 2011 Dnes bude zahájena stavba referenčního domu společnosti RECIFA, a.s. v Žežicích u Příbrami. Dům je pozoruhodný především svými použitými materiály. Jeho základová deska je postavena z recyklovaných obalových lahví.

„Dlouho jsem přemýšlel, jaký materiál použít. Důležitá pro mě byla nejen kvalita, ale i cena. Nikdy bych si nemyslel, že zrovna já budu jednou stavět z odpadu,“ říká investor a dodává: „Pěnové sklo REFAGLASS, které je ze skleněných střepů vyrobeno, mě však přesvědčilo. Díky své struktuře má vynikající technické vlastnosti. Je to výborný izolant, nepropustí vodu, zabraňuje zamrzání a například oproti konkurujícímu polystyrenu je absolutně nehořlavé. Navíc je téměř čtyřnásobně levnější.“

Konkrétně bude na dům v Žežicích použito 70m3 štěrkového pěnového skla na stavbu základové desky a 20m3 na terénní úpravy.

Na slavnostní zahájení stavby základové desky byla pozvána odborná i široká veřejnost. „Zájemci si materiál budou moci osahat a dokonce si sami vyzkouší hutnění plochy,“ říká Oldřich Suldovský, vedoucí prodeje společnosti RECIFA a dodává: „Vzhledem k tomu, že pěnové sklo je lehké, není ke stavbě zapotřebí žádné těžké techniky.“

Pěnové sklo REFAGLASS bylo použito i jako lehčený násyp na stropní desku 1. podzemního podlaží a jako izolační materiál pro zelenou střechu budovy FILADELFIE BB Centra, jedné z nejmodernějších administrativních budov v Praze.

Společnost RECIFA a.s., se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin. V oblasti zpracování odpadů z papírů, plastů a skla se řadí k nejvýznamnějším zpracovatelům v České republice. Na českém trhu působí již od roku 1995, kdy zahájila svoji činnost likvidací separovaného odpadu z kontejnerů. Separovaný odpad je tříděn a zpracováván na vlastní lince. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000 t/ rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcem pěnového skla v České republice. Prodává jej pod značkou REFAGLASS.

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo REFAGLASS vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, odolné vůči vnějším materiálům a především nehořlavé. Jeho použití je vhodné do všech druhů staveb, kde snadno nahradí zastaralé typy izolačních materiálů, které jsou z větší části vyrobeny z ropných látek, což jejich použití značně limituje. Pěnové sklo REFAGLASS je oproti těmto materiálům izolační materiál budoucnosti. Je stoprocentně ekologický a znovu recyklovatelný.