SROVNÁVACÍ ROZPOČET

PASIVNÍ RD, ZÁKLADOVÁ DESKA U-HODNOTA 0,16 W/M²K

Plocha domu 100 m² 100 m²
Plocha výkopu a pěnového skla (ošetření boč. per. 800 mm) 134,56 m² 110 m²
Mocnost zhutněného valu pěnového skla 0,5 m
Mocnost základové desky 0,25 m 0,15 m
Obvod základové desky 40 bm 40 bm
Obvod výkopu 46,912 bm 42 bm³

HSV PLOVOUCÍ ZÁKLADOVÁ DESKA KLASICKÉ PASY
MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU CENA MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU CENA
ZAMĚŘENÍ STAVBY GEODETEM 0 kpl 4500,00 Kč 4500,00 Kč 0 kpl 4500,00 Kč 4500,00 Kč
SKRÝVKA ORNICE 0,25 m 134,56 m² 48,00 Kč 6458,88 Kč 110 m² 48,00 Kč 5280,00 Kč
ZEMN. PRÁCE ZEMINA 1–4 DO 100 M³ PŘESUN HMOT DO 20 m 53,824 m³ 244,00 Kč 13133,06 Kč 38,7 m³ 244,00 Kč 9442,80 Kč
ZEMNĚNÍ 32× 4 mm + 5× VÝVOD 2000 mm 59,412 bm 162,00 Kč 9624,74 Kč 55 bm 162,00 Kč 8910,00 Kč
HUTNĚNÍ ROSTLÉHO TERÉNU 134,56 m² 30,00 Kč 4036,80 Kč 110 m² 30,00 Kč 3300,00 Kč
DRENÁŽ 100 MM 56,912 bm 152,00 Kč 8650,62 Kč 55 bm 152,00 Kč 8360,00 Kč
ZHUTNĚNÝ NÁSYP ŠTĚRK 0–60 mm 100 mm 14,8016 m³ 850,00 Kč 12581,36 Kč 15 m³ 850,00 Kč 12750,00 Kč
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – ČERNÁ VČETNĚ REVIZE 21 bm 785,00 Kč 16485,00 Kč 21 bm 785,00 Kč 16485,00 Kč
PROSTUP VODA PE 32 1 kpl 380,00 Kč 380,00 Kč 1 kpl 380,00 Kč 380,00 Kč
PROSTUP ELEKTRO CYKY 1 kpl 380,00 Kč 380,00 Kč 1 kpl 380,00 Kč 380,00 Kč
GEOTEXTILIE 200 g/m² 235,9136 m² 32,80 Kč 7737,97 Kč
PĚNOVÉ SKLO 500 MM U‑HODNOTA 0,16 W/m²K 53,28576 m³ 2045,00 Kč 108969,38 Kč
GEOTEXTILIE 500 g/m² 144,3 m² 38,80 Kč 5598,84 Kč 144,3 m² 38,80 Kč 5598,84 Kč
ZÁKLADOVÉ PATKY 600×600 mm C12/16 XO S1 15,12 m³ 2506,00 Kč 37890,72 Kč
PŘÍPLATEK ZA HLOUBKOVÉ VIBROVÁNÍ 15,12 m³ 30,00 Kč 453,60 Kč
OCEL BETONÁŘSKÁ 10550 SPODNÍ + VOLNÁ 0,483 t 33234,00 Kč 16052,02 Kč
PŘÍPLATEK ZA NAVRTÁNÍ BETONÁŘSKÉ OCELI 160 ks 4,20 Kč 672,00 Kč
ZÁKLADY ZE ZB C12/15 XO S3 8,2 m³ 6126,00 Kč 50233,20 Kč
PŘÍPLATEK ZA HLOUBKOVÉ ŠŤOUCHÁNÍ VIBROVÁNÍ 8,2 m³ 40,00 Kč 328,00 Kč
OCEL BETONÁŘSKÁ 10550 0,362 t 33234,00 Kč 12030,71 Kč
BEDNĚNÍ SYSTÉM CONDA JEDNOSTRANNÉ – ZŘÍZENÍ 11 m² 1428,00 Kč 15708,00 Kč 12 m² 856,00 Kč 10272,00 Kč
BEDNĚNÍ SYSTÉM CONDA – ODSTRANĚNÍ 11 m² 478,00 Kč 5258,00 Kč 12 m² 478,00 Kč 5736,00 Kč
OCEL BETONÁŘSKÁ 10550 HORNÍ, SPODNÍ 1,174 t 33234,00 Kč 39016,72 Kč 0,687 t 33234,00 Kč 22831,76 Kč
OCEL BETONÁŘSKÁ 10550 BOČNÍ VÝZTUŽ OHÝBANÁ 0,238 t 33234,00 Kč 7909,69 Kč 0 t 33234,00 Kč
OCEL BETONÁŘSKÁ 10550 DISTANČNÍ DĚLENÁ 0,162 t 33234,00 Kč 5383,91 Kč 0 t 33234,00 Kč
ZD BETON. SMĚS – ZD C20/25 XC2 S3 30 m³ 2906,00 Kč 87180,00 Kč 18 m³ 2906,00 Kč 52308,00 Kč
PŘÍPLATEK ZA HLOUBKOVÉ VIBROVÁNÍ 30 m³ 40,00 Kč 1200,00 Kč 18 m³ 40,00 Kč 720,00 Kč
PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU ČERPADLEM 30 m³ 440,00 Kč 13200,00 Kč 18 m³ 440,00 Kč 7920,00 Kč
PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 200 S 250 mm 100 m² 3692,00 Kč 369200,00 Kč
BETONOVÁ MAZANINA 80 mm 100 m² 425,00 Kč 42500,00 Kč
OCEL BETONÁŘSKÁ 10550 HORNÍ, SPODNÍ 0,687 t 31234,00 Kč 21457,76 Kč
CENA CELKEM HSV BEZ 15% DPH 373392,97 Kč 721492,41 Kč
 
CENA CELKEM HSV + PSV BEZ 15% DPH 373392,97 Kč 721492,41 Kč
15% DPH 56008,94 Kč 108223,86 Kč
CENA CELKEM HSV + PSV S 15% DPH 429401,91 Kč 829716,27 Kč