Skladba na pěnovém skle - výhody

V současné době zažíváme ve stavebnictví velmi razantní nárůst cen. A to nejen stavebních materiálů, ale i nákladní dopravy, nebo pracovní síly. Důvodem pro navyšování cen je dlouhodobý nedostatek prvotních surovin, válka na Ukrajině a extrémní nárůst cen energií, které hrají velkou roli při zpracování některých materiálů. Mezi takovými materiály je například i cement, který je základní surovinou pro výrobu betonu, kdy odborníci v letošním roce očekávají nárůst jeho ceny až o 15%. Betonárny trápí i dlouhodobý nedostatek výrobních a těžebních kapacit, kdy se neotvírají nové pískovny a lomy, a ty, které jsou ještě v provozu, už nemají tak kvalitní a bohatá ložiska. Tím se samozřejmě prodraží výstavba rezidenčních i komerčních objektů, u kterých se beton využívá jak pro zakládání, tak i pro výstavbu nosných konstrukcí.

Skladba na pěnovém skle - výhody

Nedostatek základních surovin, vysoká cena vstupních materiálů a energií, drahé pohonné hmoty a nedostatek pracovní síly vede soukromé investory k častějšímu využití recyklovaných materiálů a zakládání svépomocí. Nejideálnější a nejjednodušší skladbou zakládání je plovoucí základová deska na štěrku z lehčeného pórovitého kameniva – LPK, nazývané také pěnové sklo.

Úspora na materiálu

Skladba na LPK je v celkovém součtu o 10% levnější než při založení na betonových pasech. Investor ušetří především za množství betonu, který by se jinak musel dát do základových pasů. Při zakládání na pasech musí stavebník investovat jak do štěrku, tak i do zateplení základové desky. Vzhledem k tomu, že LPK plní funkci stabilního zakládacího podloží i izolace v jednom, přináší tato skladba další úspory.

Úspora na pracovní síle

Skladba na pěnovém skle je opravdu velmi jednoduchá a podle návodu na https://www.refaglass.cz/technologicky-postup-zakladani ji zvládne svépomocí každý. Na REFAGLASS Youtube kanále jsou pro stavbu svépomocí k dispozici i ukázková videa. Manipulace s lehkým materiálem je snazší, nevyžaduje tak vysokou fyzickou námahu a tím pádem je i rychlejší.

Úspora na dopravě

Tabulka popisuje porovnání dopravy potřebného materiálu k položení základové desky průměrného domu na skladbě pomocí LPK a na skladbě založené na betonových pasech.

Skladba na LPK Skladba na betonových pasech
Materiál: 90 m3 Štěrk: 30 m3
Doprava LPK (walking floor): 1 jízda Doprava štěrku (návěs): 3 jízdy
Doprava vibrační desky (vozík za auto) Doprava betonu (rozmíchávač): 1 jízda
Doprava polystyrenu (auto s pneu rukou): 1 jízda
Doprava vibrační desky (vozík za auto)

 

Z tabulky vyplývá, že při skladbě na betonových pasech je potřeba více jízd těžké techniky. Započítáme-li, že cena nafty stoupla v tomto roce i na 50 Kč/1l, je úspora na dopravu opravdu výrazná.

Úspora na těžké technice

Kubík LPK váží jen 150 kg a prodává se v tzv. big bag pytlích, který unesou čtyři muži. Není potřeba žádné těžké techniky. Manipulace je snadná a materiál stačí uhrabat obyčejnými hráběmi. Zhutnění lze vibrační deskou. V případě, že investor potřebuje do 10 m3 pěnového skla, postačí mu na dopravu obyčejná nákladní dodávka s nosností do 1 500 kg. Tu si může půjčit od např. kamaráda a s nejrozšířenějším řidičským průkazem typu B si materiál zvládne odvést svépomocí. Naopak při zakládání na betonových pasech je těžké techniky zapotřebí.

Úspora času

Tím, že není třeba čekat na tvrdnutí betonu v pasech a navíc zateplovat další 2-3 dny polystyrenem, dokáže odborná firma za použití skladby s LPK založit základovou desku do týdne.

Úspora na vytápění

Skladba na LPK je bez tepelných mostů. To jsou místa, kterými ve zvýšené míře uniká tepelná energie a zvyšuje se tak energetická náročnost budovy. Tepelné mosty navíc mohou způsobit plesnivění izolace. To však nehrozí v případě izolace pěnovým sklem. To je nenasákavé, nehořlavé a nepodléhá ani vlhku nebo UV záření jako v případě jiných izolantů. Navíc LPK nechutná hlodavcům a ani si v něm nevytváří brlohy jako v případě jiných izolantů. Systém založení na pěnovém skle přinese v dlouhodobém horizontu úsporu 15% ročně na energiích.

Pěnové sklo však šetří nejenom stavební náklady, ale i životní prostředí. Je vyrobeno z odpadu, konkrétně z obalového skla, které lidé vyhodí do kontejneru na tříděný odpad a které by jinak skončilo na skládce. Je tedy klíčovým stavebním kamenem cirkulární ekonomiky, na které Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky soustředí svůj zájem. Navíc je tento materiál podporován v rámci projektu Zelená úsporám.