Referenční dům HELUZ založený na pěnovém skle REFAGLASS

RECIFA a. s. společně se společností HELUZ uspěly na veletrhu Země živitelka 2012

Příbram, 7. září 2012 V týdnu od 30. srpna do 4. září tohoto roku představila společnost RECIFA a. s. pěnové sklo REFAGLASS na veletrhu Země živitelka 2012 ve spolupráci se společností HELUZ. Společná prezentace obou firem zaujala velké množství zákazníků a není divu.

Ukázkový dům sklidil velký úspěch

RECIFA a. s. se na veletrhu představila společně se společností HELUZ. Ta zde realizovala jedinečný projekt. Postavila zde totiž ukázkový pasivní dům, který bude sloužit k testování

tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými

technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností v praxi. Společnost RECIFA a. s. dodala k tomuto domu své unikátní pěnové sklo REFAGLASS, které nabízí efektivní řešení tepelné izolace základových desek. Pro základy ukázkového domu bylo použito 85m3 pěnového skla.

Velký úspěch jako důkaz vysoké kvality

Ukázkový dům se těšil velkému zájmu veřejnosti. Společnost RECIFA a. s., která představila pěnové sklo, také díky tomu zaznamenala velký úspěch. Na této výstavě uzavřela společnost RECIFA a.s. obchod na 600 m3 pěnového skla REFAGLASS.

Co je vlastně pěnové sklo?

Pěnové sklo REFAGLASS je unikátní materiál, který vznikl recyklací. Je stále oblíbenějším materiálem pro realizaci základových desek. Díky REFAGLASS totiž nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a není tak ovlivňována vnitřní teplota objektu. REFAGLASS také pod základovou deskou funguje jako drenáž – zabraňuje pronikání vlhkosti k základové desce a tak zabraňuje k dalšímu negativnímu ovlivňování základové desky. REFAGLASS má i celou řadu dalších výtečných vlastností.

Více informací naleznete na www.refaglass.cz a www.heluz.cz