Pěnové sklo REFAGLASS ve finále soutěže Cena zdraví a životního prostředí

Příbram, 23. června 2011 Již dvacátou prestižní Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 předal ministr Tomáš Chalupa. Soutěž je jedním z ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. Pěnové sklo REFAGLASS se umístilo mezi deseti finalisty.

Porota pod vedením prof. Bedřicha Moldana posuzovala letos 62 příspěvků od velkých společností, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol a jednotlivců. Oproti loňskému roku narostl počet projektů o 11. Soutěž získala podporu Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.

„Bezpečné životní prostředí a ekologie jsou pro nás důležitou stránkou podnikání, Pěnové sklo REFAGLASS je stavební materiál zdravotně nezávadný, ekologický, vyrobený z recyklovaného skla a znovu 100% recyklovatelný. Jsme velice potěšeni, že nás porota navrhla mezi finalisty, ” říká Martina Coníková, obchodní oddělení RECIFA a.s.

Více informací na www.refaglass.cz a www.blf.cz

Společnost RECIFA a.s., se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin. V oblasti zpracování odpadů z papírů, plastů a skla se řadí k nejvýznamnějším zpracovatelům v České republice. Na českém trhu působí již od roku 1995, kdy zahájila svoji činnost likvidací separovaného odpadu z kontejnerů. Separovaný odpad je tříděn a zpracováván na vlastní lince. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000 t/ rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcem pěnového skla v České republice. Prodává jej pod značkou REFAGLASS.

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo REFAGLASS vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, odolné vůči vnějším materiálům a především nehořlavé. Jeho použití je vhodné do všech druhů staveb, kde snadno nahradí zastaralé typy izolačních materiálů, které jsou z větší části vyrobeny z ropných látek, což jejich použití značně limituje. Pěnové sklo REFAGLASS je oproti těmto materiálům izolační materiál budoucnosti. Je stoprocentně ekologický a znovu recyklovatelný.