Pěnové sklo REFAGLASS izoluje základy dalšího rodinného domu

Opatovice, dne 8. září 2011 Bude zahájena stavba základové desky rodinného domu v Opatovicích u Hranic na Moravě. Jedná se o jednu z dalších staveb, kde bude využito moderního řešení, zakládání na pěnovém skle REFAGLASS. Dům projektoval Ing. Filip Rajhel z projekční kanceláře ASTING CZ PASIVNÍ DOMY.

„Návrh objektu vycházel z požadavku a přání klienta postavit a bydlet v energeticky pasivním rodinném domě. Na přáním investora, který se o pasivní domy dlouhodobě zajímá, bylo vytvořit maximálně kontinuální tepelně izolační obálku a co možná neoptimálnější natočení domu ke světovým stranám. Jelikož se na základě ztížených geologických podmínek muselo počítat s odebráním zeminy do hloubky cca 1m, byla varianta založení na pěnoskle v podstatě jediným možným řešením. Jak se říká, zabily jsme dvě mouchy jednou ranou. Zlepšili jsme nejenom únosnost podloží, ale i tepelně izolační vlasnost základové konstrukce.” říká Ing. Filip Rajhel z ASTING CZ

Na rodinný dům v Opatovicích bude použito 112 m3 štěrku z pěnového skla pro stavbu základové desky.

Na zahájení stavby základové desky byla pozvána odborná i široká veřejnost. „Každý, kdo přijde, bude mít možnost nejen shlédnout postup zakládání na pěnovém skle, ale také konzultovat řešení s Ing. Filipem Rajhelem a Ing. Tomášem Podešvou,“ říká Oldřich Suldovský, vedoucí prodeje společnosti RECIFA a dodává:„Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál budoucnosti a přináší nové moderní řešení pro zakládání staveb. Jsme velmi rádi, že jeho kvalitu ocenil další ateliér, který pěnové sklo REFAGLASS do projektu zahrnul, ale hlavně investor, který je nakloněný moderním řešením.“

Společnost RECIFA a.s., se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin. V oblasti zpracování odpadů z papírů, plastů a skla se řadí k nejvýznamnějším zpracovatelům v České republice. Na českém trhu působí již od roku 1995, kdy zahájila svoji činnost likvidací separovaného odpadu z kontejnerů. Separovaný odpad je tříděn a zpracováván na vlastní lince. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000 t/ rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcem pěnového skla v České republice. Prodává jej pod značkou REFAGLASS.

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo REFAGLASS vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, odolné vůči vnějším materiálům a především nehořlavé. Jeho použití je vhodné do všech druhů staveb, kde snadno nahradí zastaralé typy izolačních materiálů, které jsou z větší části vyrobeny z ropných látek, což jejich použití značně limituje. Pěnové sklo REFAGLASS je oproti těmto materiálům izolační materiál budoucnosti. Je stoprocentně ekologický a znovu recyklovatelný.