Pěnové sklo REFAGLASS izoluje dům z balíků slámy v Chrášťanech

Chrášťany, dne 29. září 2011 Bude zahájena stavba základové desky rodinného domu v Chrášťanech v okrese Litoměřice. Dům projektovali Ing. Jakub Wihan a Ing. Zdeněk Nývlt, jejichž specializací je projekce rodinných domů výhradně z ekologických stavebních materiálů. Kromě pěnového skla REFAGLASS pod základovou deskou se dále jedná o fasádní izolaci ze slaměných balíků nebo foukanou celulózu.

„O pěnovém skle REFAGLASS jsme se v podstatě dozvěděli od našeho projektanta, který dlouhou dobu působil v Anglii a pěnové sklo jako tepelnou izolaci velmi dobře zná. Z našeho pohledu jsme ocenili nejen vynikající vlastnosti pěnového skla, ale také ekologický aspekt, celý náš dům bude postaven z ekologických materiálů,“ říká investorka stavby paní Eva Zacharová.

Na rodinný dům v Chrášťanech bude použito 120 m3 štěrku z pěnového skla pro stavbu základové desky.

Na zahájení stavby základové desky byla pozvána odborná i široká veřejnost. „Na prezentaci pěnového skla na stavbě v Chrášťanech bude k dispozici také kolega Zdeněk Váňa, který je odborníkem na technické poradenství a výstavbu za pomocí pěnového skla,“ říká Oldřich Suldovský, vedoucí prodeje společnosti RECIFA.

Společnost RECIFA a.s., se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin. V oblasti zpracování odpadů z papírů, plastů a skla se řadí k nejvýznamnějším zpracovatelům v České republice. Na českém trhu působí již od roku 1995, kdy zahájila svoji činnost likvidací separovaného odpadu z kontejnerů. Separovaný odpad je tříděn a zpracováván na vlastní lince. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000 t/ rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcem pěnového skla v České republice. Prodává jej pod značkou REFAGLASS.

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo REFAGLASS vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, odolné vůči vnějším materiálům a především nehořlavé. Jeho použití je vhodné do všech druhů staveb, kde snadno nahradí zastaralé typy izolačních materiálů, které jsou z větší části vyrobeny z ropných látek, což jejich použití značně limituje. Pěnové sklo REFAGLASS je oproti těmto materiálům izolační materiál budoucnosti. Je stoprocentně ekologický a znovu recyklovatelný.