Nečerpejte vodu, čerpejte dotace

Nečerpejte vodu, čerpejte dotace

Brno je prvním městem v České republice, které svým občanům nabídne dotace na zelené střechy. V rozpočtu města má na ně vyčleněno dvacet miliónů v rámci programu Zeleň střechám. Důvod je jasný. Město chce bojovat proti suchu a pomocí zelených střech chce využívat dešťovou vodu.

Zelené střechy mají svůj původ již ve starém Římě. Jejich rozšíření je vzhledem ke stále mizející zeleni ve městech více něž žádoucí. Minimalizují návaly odtékání dešťové vody, a navíc zlepšují tepelně izolační vlastnosti střešní konstrukce. V letních měsících zabraňují nadměrnému zahřívání bytů, a naopak v zimě brání tepelným ztrátám. Kromě toho, že ladí oku, plocha zeleně o rozloze 25 m2 vyprodukuje za den asi tolik kyslíku, kolik spotřebuje člověk za stejnou dobu pro své dýchání.

Zelené střechy jsou však velmi náročné na realizaci. Největší důraz je potřeba klást na izolaci. Projektanti a investoři musí řešit především nosnost konstrukce a chování použitého materiálu za různých klimatických podmínek. Prioritou je nízká hmotnost, nenasákavost a mrazuvzdornost. Materiál nesmí měnit za žádného počasí ani objem, ani hmotnost.

Velmi vhodným materiálem a izolací zelených střech se čím dál více jeví pěnové sklo. Skládá se z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky tomu pěnové sklo dokonale zabraňuje prostupu chladného či teplého vzduchu. Tyto buňky také zajišťují, že zrno absolutně nepropustí vodu, čímž je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu. Je nehořlavé, velmi lehké a nenasákavé. Navíc je stoprocentně ekologické a znovu recyklovatelné.

Příbramská společnost Recifa, která v České republice vyrábí pěnové sklo pod značkou Refaglass na svých webových stránkách připravila konstrukční řešení zelené střechy a to v rámci svého systému 7K. Brněnští investoři, ale i projektanti tak zde mohou načerpat potřebné vědomosti, nebo se mohou spojit s techniky, kteří poradí s daným zeleným řešením.

Zájemci na podání návrhu pro čerpání dotací mají lhůtu do 30. listopadu 2019. Po přidělení dotace má žadatel povinnost zrealizovat projekt do 18 měsíců. Poté každý rok po dobu pěti let elektronicky dokládá fotografii zelené střechy.

Celý článek zde a zde