CENOVÉ SROVNÁNÍ ZALOŽENÍ RODINNÉHO DOMU V PASIVNÍM STANDARDU

Zakládání na plovoucí základové desce má svá pravidla a specifika. Použití základové desky se u nás v tuzemsku objevilo zejména s výrazným nárůstem dřevostaveb. Důvodem byl požadavek na rychlost výstavby a na krátkou technologickou přestávku. Původně se tedy jednalo o jednoduchou subtilní konstrukci pro lehké systémy dřevostaveb nyní je však využit jiné. Základová deska již není určena jen pro lehké konstrukce, ale i pro masivní zatížení. Zejména tehdy, když investor uvítá menší spotřebu materiálu a celkovou rychlost výstavby. Kombinací tohoto způsobu založení spolu s tepelnou izolací z pěnového skla nemusí základy dosahovat NZ – nezámrzné hloubky. Je to proto, že při správné volbě skladby a tloušťky zásypu z pěnoskla nepromrzá základová spára. Pěnové sklo neboli lehčené pěnové kamenivo nenamrzá a je nenasákavé. Běžně máme izolaci v rámci skladby podlahy, zde se však jedná o izolování již od základové spáry a veškeré zateplení tedy může být pod základem. To nám nabízí spousty možností, které se nedaly dříve realizovat. Finanční úspora takovéto stavby je v řádu statisíců. Nespornou výhodou založení na desce je statická část, při které se nemusíme příliš trápit s excentricitou zatížení. Jediné, na co je třeba dbát jako u kteréhokoliv základu, je, že napětí v základové spáře musí být menší než únosnost základové půdy. Jedná se zkrátka o nejjednodušší způsob založení od rodinného domu po průmyslový objekt. Tento způsob je vhodný i pro nevhodné složení zemin, které jsou pro tradiční zakládání neúnosné.

Naopak základové pasy jsou tradiční způsob založení již stovky let. Jedná se o dobrý způsob založení, ovšem s ohledem k dnešní době systém trochu pokulhává a již nestačí dnešním nárokům. Problémy bývají především s nerovnoměrným sedáním kvůli tlaku na časový rozvrh, které vede k trhlinám u vnitřních stěn hotových omítek, na obvodových stěnách v místě oken, v rozích objektu, a podobně. Dříve lidé věděli, jak s tímto pracovat a čas nebyl tehdy tak urputný, tudíž nebyl důvod si dělat starosti. Domy založené na pasech jsou však energeticky náročnější a investorovi nezbyde stejně po delší době nic jiného než po několika letech domy znovu rekonstruovat. Nejedná se o chyby realizačních firem či projektanta, ale o rychlost, která je v současnosti u každé stavby vyžadována. Dříve se základy nechávaly tzv. vymrznout přes jedno či více zimních obdobích. Dnes jako by tento pojem byl povídkou od prarodičů.